EN

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite yönetimindeki ihtisasımız aktivitelerimizin temel taşını oluşturmakla birlikte bize maliyetleri azaltmak, performansı ve iş takvimini geliştirmek, işletme verimliliğini arttırmak, ve bu şekilde müşterilerimizi memnun etmek gibi faydalar sağlamaktadır.

Kalite yönetimimizin iş aktivitelerimizin her safhasında yerleşik olması, ve uluslararası kod ve standartlara uyması; ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve iş yönetimimizin kalitesini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

OZG, proje yönetimi ve saha bazlı çalışmalarda ISO 9001:2008’e uymaktadır.

OZG'nin gelişen kalite sistemi ve inşaat kabiliyetleri ASME ('American Society of Mechanical Engineers') tarafından 'A', 'S', 'PP' ve National Board tarafından 'NB' ve 'R' sertifikaları ile daha da güçlenmiştir. Kalite kontrolünün faaliyetlerimizde çok önemli bir yere sahip olması sebebiyle kalite sistemimizin kusursuz işlerliğinin sağlanması için ilgili iç ve bağımsız kuruluşlar tarafından periyodik denetimler gerçekleştirilmekte ve sistem etkinliği gözetim altında tutulmaktadır.