EN

SAĞLIK GÜVENLİK ve ÇEVRE POLİTİKASI

OZG olarak, tüm inşaat alanlarımızda ‘Sıfır Kaza’ hedefimizi en esas prensibimiz olarak görüyoruz, ve bu sebeple inşaat alanlarımızda olabilecek her iş kazası ve hasarı engellemek için katı bir yaklaşıma sahibiz. OZG için çalışan herkesin her iş günü bitiminde evlerine güvenli bir şekilde dönmesi bizim en önemli önceliğimizdir.

Bu hedeflerimize ulaşmak için iş sağlığı ve güvenliği felsefemizi çok titiz yöntemler ve prosedürler ile oluşmuş ve BS OHSAS 18001 ve ISO 14001:2004 standartlarına bağlı olan Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemimiz ile donatmış bulunmaktayız.

Temel kriterlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • İSG ve Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız ve partner organizasyonlar tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,
  • Can güvenliğini tehlikeye atabilecek aktiviteleri belirlemek, güvenlik risklerini tanımlamak ve izlemek, ve bunları en aza indirgemek için gecikmeden önlemleri almak,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların sağlığını ve can güvenliğini korumak için teknik saha prosedürleri uygulamakla beraber her türlü önlemi almak,
  • İnşaat alanlarımızda, bütün çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve partner organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ve uygulamasında aktif katılımlarını sağlamak.

OZG için iş sağlığı ve güvenliği bütün aktivitelerindeki en önemli önceliktir. Çalışanlarımızın, çalıştıkları ortamdaki güvenliğini sağlamaya her zaman özen göstermekteyiz.